Сервизно обслужване, монтаж и поддръжка на асаньори

Защо да изберете "THC GROUP "

За нас


Ти Ейч Си ООД е създадена през 2006г в гр. Пловдив. От създаването си компанията се специализира в следните дейности:

  • -проектиране на всички видове асансьори и ескалатори.
  • -производство на всички видове асансьори и ескалатори.
  • -доставка на всички видове асансьори и ескалатори.
  • -монтаж на всички видове асансьори и ескалатори.
  • -сертифициране на всички видове асансьори и ескалатори.

Както и тяхното гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Предметът ни на дейност се развива непрекъснато и сме обхванали 90 % от възможния вертикален транспорт. Постоянното развитие на професионализма в служителите на Ти Ейч Си ООД формира нова култура на работа, която допринася за постигане на високо качество на услугите и продуктите ни, както и благополучието на нашия екип.

Изпълнени от нас проекти

№ BG16RFOP002-2.073-22612-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект: № BG16RFOP002-2.073-22612-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”


Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места


Бенефициент: “Ти Ейч Си Груп ЕООД”


Обща стойност: 8 342.97 лв от които 7 091.52 лв европеиско и 1 251.45 лв национално финансиране.