THC Group

Сервизно обслужване, монтаж и поддръжка на всички видове асаньори, и ескалатори.


Понеделник - Петък
8.00 - 17.00ч.


№ BG16RFOP002-2.073-22612-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект: № BG16RFOP002-2.073-22612-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: “Ти Ейч Си Груп ЕООД”

Обща стойност: 8 342.97 лв от които 7 091.52 лв европеиско и 1 251.45 лв национално финансиране.